-  Specializujeme se především na projekty v oblasti hospodaření s vodou pro rodinné domy, přeložky a nové řady vodovodů a kanalizací.

- Poskytujeme poradenství v oblasti vodohospodářských staveb.

- V případě, že máte již zpracovány vlastní projekty, provádíme kontrolu a zastřešení.

Projektujeme v rámci ČR:

  • Kanalizační přípojky / řady
  • Čističky odpadních vod - ČOV
  • Vodovodní přípojky / řady
  • Retenční nádrže
  • Vrtané studny
  • Kopané studny
  • Vsakovací objekty
  • Odlučovače ropných látek
  • Odlučovač tuků
  • Akumulační nádrže