Projekční činnost

Cenník tvorby kompletní dokumentace

Uvedené ceny jsou pouze orientační, záleží na složitosti projektu, v případě objednání více položek nacenění proběhne individuálně.

Kanalizační přípojka

(obsahuje splaškovou i dešťovou vodu)

od 7500 Kč

Akumulační nádrž

(např. akumulace vody ze studny)

od 9100 Kč

Retenční nádrž

(slouží k akumulaci dešťové vody)

 od 9900 Kč

Vsakovací objekt

(vsak dešťových vod)

od 9900 Kč

Vodovodní přípojka


 od 8400 Kč

Odlučovač ropných látek


od 12000 Kč

Odlučovač tuků


od 12500 Kč

Studna kopaná/vrtná


od 8300 Kč

Domovní ČOV pro 5 os


od 9900 Kč

Přeložky a řady

(vodovodní / kanalizační)

individuálně